Dnes je veľmi moderné používať slovné spojenie „toxické vzťahy“. Ide predovšetkým o vzťahy, kde sa manipuluje, kde svojmu partnerovi nahrádzate rolu matky/otca, kde dochádza k fyzickému či psychickému nátlaku, týraniu. Sú to vzťahy, kde sa všeobecne necítime dobre, uvoľnene, kde nemôžeme prežívať radosť.