JUDr. Alexandra Damborská

Broňa je úžasný človek so srdcom. Vie sa triezvo pozrieť na možnosti ktorými človek v danej životnej situácii disponuje. Nehodnotí a nesúdi. Výsledkom vzájomnej komunikácie je okrem nájdenia najvhodnejšieho riešenia problému, alebo situácie, v ktorej sa človek nachádza, aj dobrý pocit. Pretože mať možnosť sa porozprávať s tak mimoriadne vnímavou a empatickou osôbkou je zážitok.