Často sa ženieme za niečím, čo nie je podstatné, a strácame dosah na to najdôležitejšie. Počas pandémie spoločnosť dospela k obrovskej polarizácii – začali pomyselné delenia sa na dobrých a zlých, síce začiatok pandémie dokazoval, že ľudskosť sa v spoločnosti nestratila.