Osobný rozvoj

Spoznanávanie seba samého a svojich programov je tým najdôležitejším poznaním.

  • Čo je vlastne Etikoterapia?
    Doslovne by sme mohli povedať, že hovoríme o liečbe „mravnosťou“. Hoci tento archaický pojem už v našom modernom svete málokoho nadchne, realita je taká, že pokiaľ nežijeme v súlade s etikou našej duše, prejavuje sa na to na našom tele a prežívaní. Väčšina psychosomatických ochorení je úzko spojená s naším vnútorným prežívaním. Preto, ak sa naša duša, naše vnútro necíti dobre, často krát sa nám to somatizuje do fyzického prežívania. Každý z nás už niekedy v živote mal niekoho „v žalúdku“ či mal zo stresu „prehánky“. Aj to sú signály Vášho vnútorného sveta, že niečo nie je tak, ako by malo. Etikoterapia nie je lekárska veda. Je to forma duševnej práce, sebaspoznávania, ktorá nás učí počúvať signály vlastného tela a reagovať na ne primeranými emóciami.
    Zákonitosti prežívania máme všetci vnútorne podobné. Etikoterapia pracuje so spoznávaním našich vnútorných tieňov a učí nás prijatiu životného konceptu, ktorý zažívame. Vychádza z vývinovej psychológie človeka a zrozumiteľnou a racionálnou formou poukazuje na naše slabé miesta, ktoré nás učí spracovať. Etikoterapia dáva odpovede najmä v prípade opakujúcich sa životných situácií a je vhodnou metódou pre každého, kto chce lepšie spoznať samého seba a zvýšiť kvalitu svojho života.
začnite