Ak pracujete v povolaní, kde sú vaše vedomosti vaším know-how, nemusíte mať sklad, inventúry, môžete, ale nemusíte, niekoho zamestnávať, fungujete hlavne s tým, čo máte vo svojej hlave.