Júlia Grmannová

Kouč s benefitmi s obchodnej praxe – toto je Bronin bonus. Som z prostredia biznisu a mala som tú česť zažiť Broňu v reálnych biznisoch, stála pri rozvoji medzinárodného pdnikateľského konceptu a viedla ho. Preto oceňujem, že vie nasmerovať nielen v oblasti vzťahov, ale aj v podnikaní. Keď k nej príde podnikateľ z potreby nahliadnuť na ďalšie kroky, či analyzovať tie nesprávne, je v interakcii s koučom, ktorý má tieto veci nielen naštudované, ale aj reálne zažité. V spojení s použitím všetkých techník, ktoré ovláda, je to viac ako výživné!