Právnicka fakulta UK: Panelová diskusia na tému vyhorenia v právnickej profesii